Why???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

反覆質疑著自己:什麼是最重要卻又不可捨棄的價值??何謂妳人生的信念??妳又想過著什麼樣的未來??

如果是真正想要去爭取的東西,為什麼還會有那麼多的無力感朝我襲來?

為什麼閉上雙眼還是能感受到那種內心的黑洞在無止盡地擴大領域?

在逐漸寒冷的夜裡,我只能裹著棉被複習井上雄彥老師的Real,再度回想那令我能拾掇起熱情的台詞:

『有目標就很偉大嗎?

我還沒找到自己的目標,

所以現在,

只能選擇好好的活下去,

活在你瞧不起的現在。

即使這份工作沒有什麼未來性,

也是人生道路的一部分。

我不知道現在會怎麼跟我的目標搭上線,

只知道總有一天會連接在一起。』

創作者介紹
創作者 sevenran 的頭像
sevenran

A Swan With No Color。

sevenran 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()